De berichtgeving was er natuurlijk al van tevoren: ‘Kampen viert Kerst!’ zou dit jaar op 1 april plaatsvinden. In de week voorafgaand was er twijfel in de regionale berichtgeving of het misschien een 1-aprilgrap zou zijn. Dat dit niet het geval was, bleek uit het spontane en enthousiaste voicebericht dat Jan Willem stuurde naar de Radio 2-uitzending ‘Jan Willem start op’ met Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte over de bezorging van de kerstbomen die Wijnbergen Groenvoorziening die dag zou doen in Kampen. Dit voicebericht haalde dan ook de uitzending. Bij de radiomannen was er even twijfel over deze mogelijke 1-aprilboodschap, maar deze was niet terecht. Wijnbergen groenvoorziening heeft wel degelijk gezorgd voor de echte kerstsfeer in Kampen. Helemaal bijzonder dat het die dag ook nog sneeuwde!